Kloakering

Watersystembr.Afledning af spildevand i åbent land kræver professionelle folk. Anlæg skal opfylde krav fra myndighederne og samtidig sikre dig en så lav afledningsafgift som muligt. Og ikke mindst tage størst mulig hensyn til miljøet. Vi kan tilbyde dig flere løsninger med mini-renseanlæg eller nedsivningsanlæg. Kontakt os og lad os tage en snak om, hvordan vi bedst løser din kloakeringsopgave. Vi sørger naturligvis også for at indhente de nødvendige tilladelser fra myndighederne.

Renovering af kloakker i byen
Vi har stor erfaring med renovering af eksisterende kloakledninger. Vi foretager TV-inspektion og udfører efterfølgende udbedring og udskiftning af rør og brønde. Arbejdet udføres kun med godkendte materialer fra anerkendte producenter.

StockSubmitter|Miscellaneous||Miscellaneous$|00|0000330000000110000000000000000|22$@NA_1005010.460@145$$@Miscellaneous.Miscellaneous$$@$@26$$@$@$@$@205$@$@$@$@$@$@$@$@$@43$@$@$@$$@Miscellaneous.Miscellaneous$$@90$$@22$@$@$@$@$@$@$|||